Sienkiewicza 18
15-003 Białystok
tel. 085 743 69 45