ul. Kijowska 7 lok. 6
15-410 Białystok
tel. 85 746 01 40

https://www.facebook.com/sklepPastel/

Sienkiewicza 18
15-003 Białystok
tel. 085 743 69 45