ul.Jatki 16-18
50-111 Wrocław
tel. 71 3443531

http://sklepnajatkach.pl