ul. Mickiewicza 50
67-200 Głogów
tel. 76 853 41 13

https://www.pastell.pl