ul. 23-go Lutego 20
61-742 Poznań
tel. 061 855 76 63

http://www.artmat.pl