ul. Mazowiecka 3/5
00-052 Warszawa
tel./fax. 22 826 15 29

http://www.sklepdlaplastykow.pl/