ul. Lwowska 13
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 444 13 23

https://www.oprawa.pl/