ul. Krakowska 13
31-062 Kraków
tel. 012 430 18 98

http://www.sklepdlaplastykow.pl/