ul. Kołłątaja 4
20-006 Lublin

tel. 81 532 26 61

http://sklep.zpap-lublin.pl