ul. Gdańska 42
85-006 Bydgoszcz
tel. 22 3499 800

https://kraina-papieru.pl